Gần 338 tỷ đồng thực hiện Đề án Phát triển du lịch cộng đồng

09:02 18-04-2024 | :127

Laocaitv.vn - Gần 338 tỷ đồng là nhu cầu vốn để thực hiện Đề án Phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Từ nguồn lực này, tỉnh sẽ hỗ trợ các địa phương, hộ kinh doanh hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng; bảo tồn, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái, ẩm thực, nông nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Phấn đấu đến năm 2025 có 7 mô hình du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn ASEAN, 25 mô hình du lịch cộng đồng đáp ứng điều kiện điểm du lịch cấp tỉnh hoặc đạt chuẩn tiêu chí du lịch cộng đồng. Phát triển mới khoảng 94 cơ sở homestay; tạo việc làm cho 2.500 lao động. 

Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2030, đón 1,7 triệu lượt khách tham quan loại hình du lịch cộng đồng; thu từ du lịch cộng đồng chiếm 10% tổng số thu từ khách du lịch của tỉnh.

Mai Huệ


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết