Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2030”

08:40 26-05-2023 | :568

Laocaitv.vn - Ủy ban nhân dân tỉnh  ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2023.

 

Theo đó, ngành văn hóa phối hợp với các địa phương kiểm kê, đánh giá thực trạng dân ca, dân vũ, dân nhạc của 13 dân tộc và các nhóm ngành dân tộc Mông, Dao, Tày; Nùng, Thái; Phù Lá, Giáy; Hà Nhì; La Chí; Bố Y; Hoa; Mường, Kinh; đồng thời lựa chọn lập danh mục loại hình di sản văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào dân tộc thiểu số Lào Cai. Phục dựng, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc dân tộc Hà Nhì gắn với phát triển du lịch huyện Bát Xát. Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc tại các địa phương trong tỉnh.

 Mai Huệ

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết