Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

13:38 24-11-2021 | :116

Laocaitv.vn - Sáng 24/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tới dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành; văn nghệ sĩ; đại diện lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội và được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Tại điểm cầu Lào Cai, dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai.

Phát biểu tại điểm cầu Lào Cai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu trong tỉnh tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ, quán triệt sâu sắc những quan điểm định hướng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chuyên gia về văn hóa, văn nghệ; đồng thời có những vận dụng sáng tạo vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị để tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng phát triển văn hóa, con người Lào Cai.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại điểm cầu Lào Cai.

Sau 35 năm đổi mới đất nước, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hóa tiếp tục được đổi mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa từng bước được nâng cao.

Để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần xã hội, là mục tiêu, động lực của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: Phát huy tối đa nhân tố con người; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Hội nghị đã nhận được gần 150 bài viết của các ban, bộ, ngành, các tỉnh, thành phố cũng như các nhà khoa học, nhà hoạt động văn hóa, người Việt Nam ở nước ngoài... tập trung làm rõ vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, những thành tựu to lớn cũng như những hạn chế, yếu kém cần khắc phục để phát triển các tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực văn hóa của mỗi địa phương, đơn vị…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa; tập trung nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, song phải chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa đỉnh cao. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại, ghi một dấu mốc mới trên con đường chấn hưng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trước giờ khai mạc hội nghị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã dự, tham quan triển lãm, trưng bày hiện vật "Văn hóa soi đường cho Quốc dân đi" với 320 hình ảnh, hơn 123 tài liệu, hiện vật quý về sự nghiệp phát triển văn hoá.

Tin, ảnh: Vân Anh - Lâm Thi


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết