Nòng cốt của du lịch cộng đồng

21:30 09-07-2024 | :155

Laocaitv.vn - Trong nhiều năm qua, tỉnh Lào Cai đã tập trung xây dựng các câu lạc bộ, đội văn nghệ thôn bản, vừa nhằm mục tiêu phát triển văn nghệ quần chúng ở cơ sở, vừa gắn kết phát triển du lịch.

Tính đến nay, toàn tỉnh có gần 1.000 câu lạc bộ, đội văn nghệ. Đặc biệt, trong khuôn khổ Dự án số 6 về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, thuộc Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có gần 20 câu lạc bộ văn nghệ dân gian đã được thành lập và khoảng 40 đội văn nghệ được hỗ trợ để bảo tồn vốn dân ca, dân vũ truyền thống của dân tộc, phục dựng, xây dựng một số tiết mục phục vụ các hoạt động du lịch của địa phương. Vừa giúp các mô hình du lịch cộng đồng hoạt động hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân, các câu lạc bộ cũng góp phần lưu giữ, quảng bá những giá trị văn hóa tốt đẹp đến với du khách muôn phương.  

Thu Hường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết