Phấn đấu đến năm 2050 du lịch là ngành kinh tế chủ đạo quan trọng của tỉnh

14:39 21-10-2021 | :148

Laocaitv.vn - UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 368, tập trung các giải pháp thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phấn đấu đến năm 2050 du lịch là ngành kinh tế chủ đạo quan trọng của tỉnh.

Để cụ thể hóa mục tiêu đến năm 2030, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn đột phá, đón ít nhất từ 13 triệu lượt du khách trở lên, đóng góp khoảng 25% vào tốc độ tăng trưởng của tỉnh, tạo tiền đề đến năm 2050 trở thành ngành kinh tế chủ đạo quan trọng, là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, người đứng đầu, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển du lịch; xây dựng triển khai quy hoạch, cơ chế, chính sách phát triển du lịch, sản phẩm du lịch; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ du lịch; phát triển, đào tạo nguồn nhân lực du lịch; đẩy mạnh liên kết, hợp tác, xúc tiến quảng bá phát triển du lịch; phát triển các thị trường, sản phẩm du lịch; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và chuyển đổi số trong du lịch.

Thanh Sơn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết