Rút ngắn khoảng cách hưởng thụ thông tin, tuyên truyền giữa các vùng miền

14:13 02-07-2020 | :65

Laocaitv.vn - Thời gian qua, việc hỗ trợ phương tiện nghe, xem theo quy định tại Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh Lào Cai về quy định mức hỗ trợ phương tiện nghe, xem theo dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai đã góp phần đáng kể rút ngắn khoảng cách hưởng thụ thông tin, tuyên truyền của bà con ở khu vực khó khăn.

Trong năm 2020 sẽ tiếp tục hỗ trợ 860 bộ ti vi và 240 radio.

Triển khai dự án, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện phân bổ số lượng thiết bị được hỗ trợ nghe, xem, thông báo số lượng, đối tượng hưởng hỗ trợ và căn cứ hồ sơ xác nhận của UBND các huyện, thị xã tổ chức lắp đặt thiết bị hỗ trợ tại các hộ gia đình theo quy định. Kết quả, năm 2019 đã hỗ trợ phương tiện nghe, xem đạt trên 2,6 tỷ đồng với 400 chiếc ti vi và 985 chiếc radio tại 8 huyện, thị xã trong tỉnh. Trong năm 2020, sẽ tiếp tục hỗ trợ thiết bị nghe, xem cho 7 huyện, thị xã gồm 860 bộ ti vi và 240 radio. Để thực hiện mục tiêu đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai kế hoạch phân bổ cụ thể cho 7 huyện, thị xã trong tỉnh; đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, bình xét những hộ gia đình có đủ điều kiện nhận hỗ trợ thiết bị đảm bảo công khai, minh bạch; tiếp tục rà soát nâng cấp trạm truyền thanh xã, cụm loa thôn, bản; nâng cấp, tăng công suất các trạm phát sóng của xã, cụm xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân thu tín hiệu phát thanh, truyền hình đáp ứng việc tiếp cận thông tin của Nhân dân.

Thu Hường - Nông Quý


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết