Thành phố Lào Cai nâng cao chất lượng thương mại – dịch vụ gắn với phát triển du lịch

07:22 14-02-2018 | :104

Laocaitv.vn - Nâng cao chất lượng hoạt động Thương mại – dịch vụ gắn với du lịch đã và đang được Thành phố Lào Cai xác định là một trong những hướng ưu tiên nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hiện tại, cùng với việc duy trì và khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ bán lẻ hàng hóa, góp phần tăng doanh thu từ thương mại dịch vụ, Thành phố chú trọng đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thương mại, quảng bá hình ảnh du lịch dịch vụ đến bạn bè trong và ngoài nước. Năm 2018, Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ du lịch Phố Mới; sửa chữa, sắp xếp các chợ đầu mối; xây dựng phương án thí điểm chuyển đổi mô hình quản lý chợ Duyên Hải, mô hình - Chợ văn minh thương mại tại chợ Cốc Lếu. Đặc biệt, gắn các hoạt động thương mại với phát triển du lịch, Thành phố triển khai phương án quản lý và khai thác các tuyến, điểm du lịch. Việc quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xây dựng xong đề cương nhiệm vụ quy hoạch, trong đó xác định phương án, lộ trình, sản phẩm du lịch đặc trưng để hướng tới mục tiêu đến năm 2020 Thành phố trở thành điểm du lịch Quốc gia hấp dẫn./.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết