Xây dựng 9 hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước phong tặng nghệ nhân ưu tú

13:15 28-10-2018 | :306

Laocaitv.vn - Thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn luôn được tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm. Trong đó, công tác rà soát, bổ sung các tư liệu của các di sản văn hóa truyền thống dân tộc, các hồ sơ văn hóa phi vật thể và công tác lập hồ sơ khoa học về di sản văn hóa phi vật thể đề nghị Bộ VH,TT&DL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được ngành văn hóa tỉnh tích cực triển khai.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 24 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (Nghi lễ kéo co Tày - Giáy), 1 di sản đang trong quá trình nghiên cứu, xây dựng hồ sơ di sản văn hóa thế giới (Nghi lễ then dân tộc Tày).

Tỉnh Lào Cai đang xây dựng hồ sơ di sản văn hóa thế giới (Nghi lễ then dân tộc Tày)

Cùng với việc xây dựng hồ sơ văn hóa phi vật thể, tỉnh Lào Cai cũng quan tâm đến công tác vinh danh các nghệ nhân đã có công trong việc gìn giữ và trao truyền các loại hình di sản văn hóa. Sở VH,TT&DL đã xây dựng được 9 hồ sơ nghệ nhân ưu tú đề nghị Chủ tịch nước phong tặng nghệ nhân ưu tú năm 2016 và 10 hồ sơ nghệ nhân ưu tú đề nghị được công nhận năm 2018 này. Bên cạnh đó, hiện toàn tỉnh có 16 nghệ nhân dân gian do Hội văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng. Đây sẽ là đội ngũ quan trọng trong việc trao truyền lại cho thế hệ trẻ những hiểu biết, vốn văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Huyền Trang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết