Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 khóa I năm 2018

10:02 08-06-2018 | :800

Laocaitv.vn - Ngày 7/6, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Ban CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 khóa I năm 2018.

Toàn cảnh buổi lễ. (Ảnh: Thanh Tuấn)

Đại tá Lưu Hồng Quảng - Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Tuấn)

Trong thời gian 5 ngày, 104 học viên là cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lào Cai đã được giảng viên thuộc Bộ chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh truyền đạt nội dung cơ bản của các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ đối với Cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật giáo dục Quốc phòng và an ninh, Nghị định 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh và Thông tư số 05/TT-BCA ngày 7/1/2015 của Bộ Công an quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong Công an nhân dân. Ngoài ra lớp học còn được cung cấp, giảng dạy về thông tin thời sự quốc tế có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Các học viên xuất sắc nhận giấy chứng nhận. (Ảnh: Thanh Tuấn)

Kết thúc khóa học, 100% học viên viết bài thu hoạch đạt yêu cầu đã được Trung tâm Bồi dưỡng huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an tỉnh cấp giấy chứng nhận, trong đó tỷ lệ học viên xếp loại giỏi chiếm 27%, xếp loại khá chiếm 73%.

Thanh Tuấn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết