Bát Xát phấn đấu có thêm 2 xã về đích nông thôn mới

06:26 10-04-2018 | :296

Laocaitv.vn - Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2019 có 7 xã về đích nông thôn mới, toàn huyện đạt trung bình 13,5 tiêu chí nông thôn mới, cụ thể là trong 2 năm 2018-2019, Bát Xát có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Bản Xèo và Mường Hum, hoàn thành 34 thôn nông thôn mới và 10 thôn kiểu mẫu.

Để đạt mục tiêu trên, Bát Xát hiện đang tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác truyền truyền, huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Trọng tâm là ưu tiên nguồn lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đối với 2 xã trên; đối với những xã chưa có trong kế hoạch về đích nông thôn mới trong giai đoạn từ nay đến năm 2019, huyện chỉ đạo hàng năm phấn đấu tăng từ 2 – 3 tiêu chí, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành. Tập trung nguồn lực nhằm cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân nông thôn như: Đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã…Trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhiều mô hình sản xuất mới gắn với việc làm ổn định, tăng thu nhập cho nhân dân. Huyện cũng chủ động khai thác tiềm năng thế mạnh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư có trọng điểm cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với đầu tư xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đề ra./.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết