Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI họp bàn nhiều nội dung quan trọng

16:29 30-09-2022 | :584

Laocaitv.vn - Ngày 30 tháng 9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 10, đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, thảo luận, thông qua một số nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Vũ Xuân Cường – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trịnh Xuân Trường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Giang – Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy. 

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã quán triệt 12 Kết luận, Quy định, Nghị định và Chỉ thị của Trung ương. 

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, giai đoạn 2021 – 2030. Theo đó, các ngành, địa phương đã bám sát chỉ đạo, thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; bảo đảm góp phần nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. 

3 tháng cuối năm 2022 là thời điểm có ý nghĩa quan trọng, quyết định đối với việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm. Vì thế, cần tăng cường công tác dự báo tình hình, vận dụng vào điều kiện thực tế của tỉnh, của từng địa phương, ngành, lĩnh vực để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phấn đấu đến hết tháng 11, cơ bản các chỉ tiêu phải hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch so với mục tiêu cả năm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm. Theo đó, các cấp, ngành, địa phương cần tập trung quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. Thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chính sách, giải pháp để kích thích sản xuất, thúc đẩy khôi phục tăng trưởng kinh tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý: các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; thúc đẩy tinh thần, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực thi các nhiệm vụ được giao, phấn đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI đã hoàn thành toàn bộ các nội dung theo chương trình đề ra; biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị.

 Ngọc Hà – Đức Tính – Nông Quý – Tuấn Nam

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết