Kinh nghiệm phát triển Đảng tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước

16:49 27-02-2020 | :64

Laocaitv.vn - Thực hiện Đề án số 07 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng đến năm 2020”, với phương châm "Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt", cùng với việc không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, sản xuất, nhiều doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đến công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.

Đội ngũ đảng viên tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn tích cực trong công việc.

Là một trong 6 đơn vị doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước thành lập được Hội phụ nữ hoạt động ổn định và hiệu quả. Hiện công ty TNHH tổng hợp Minh Đức đã xây dựng được tổ chức bộ máy hoạt động một cách bài bản với đầy đủ các tổ chức đoàn thể và 8 phòng chuyên môn, 6 đơn vị sản xuất và trên 10 đơn vị thi công xây lắp. Minh Đức cũng là doanh nghiệp dân doanh đầu tiên trong tỉnh Lào cai đã thành lập được chi bộ Đảng từ năm 2009, góp phần tạo sức mạnh toàn diện trong mọi hoạt động của công ty. Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo trực tiếp của đảng ủy cấp trên, đội ngũ lãnh đạo công ty cũng đều là đảng viên vững vàng về tư tưởng chính trị nên công ty đã nỗ lực thích ứng với cơ chế thị trường, doanh thu đạt trên 140 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 5,4 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Hoàn, Bí thư Chi bộ Công ty TNHH tổng hợp Minh Đức cho biết: "Chi bộ hiện có 18 đảng viên. Trong nhiều năm liên tục chi bộ công ty đã duy trì và giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh. Nhiều đảng viên trong chi bộ đã phát huy tính tiền phong, đi đầu, đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và các phong trào do đảng ủy cấp trên phát động".

Tháng 7 năm 2019, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Lào Cai về sáp nhập Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh, đảng ủy 2 bên đã thực hiện biên bản bàn giao tổ chức Đảng, đảng viên theo quy định. Đánh giá chung cho thấy: Từ khi thực hiện Đề án số 07 của Tỉnh ủy Lào Cai, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã kết nạp 220 đảng viên, thành lập 16 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh cho biết: "Thực tế cho thấy, tổ chức đảng ở cơ sở đã phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động trong doanh nghiệp chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, trong đó yếu tố then chốt là người đứng đầu doanh nghiệp là đảng viên, giữ chức vụ chủ chốt trong tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể”.

Đảng uỷ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp nỗ lực củng cố vai trò của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân.

Để tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong khối doanh nghiệp tư nhân ngày càng vững mạnh, Đảng uỷ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đề ra một số giải pháp đẩy mạnh và nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Theo đó, các cấp uỷ đảng và hệ thống chính trị của Đảng cần tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng để chủ doanh nghiệp và người lao động thấy rõ vị trí, vai trò và sự cần thiết phải thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân.

Từ những kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện Đề án số 07 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng đến năm 2020” cho thấy: Ở đâu cấp uỷ đảng coi trọng nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, chia sẻ khó khăn giữa chủ doanh nghiệp và người lao động; chú trọng xây dựng tốt mối quan hệ giữa cấp uỷ với chủ doanh nghiệp...thì ở đó doanh nghiệp sẽ phát triển ổn định, bền vững. Đây cũng chính là cơ sở để thời gian tới, Đảng uỷ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp củng cố hơn nữa vai trò của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân.

Thanh Sơn – Vũ Giang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết