Lào Cai dành gần 1.500 tỷ đồng phát triển giao thông ở các xã có tiềm năng phát triển du lịch, sản xuất hàng hóa

09:45 21-02-2024 | :212

Laocaitv.vn - Năm 2024, cùng với đẩy mạnh hoàn thiện các công trình giao thông trọng điểm kết nối vùng, khu vực; tỉnh Lào Cai cũng dành nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn.

Tỉnh sẽ dành gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, thực hiện nâng cấp khoảng 480 km đường giao thông đến trung tâm các xã có tiềm năng phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, làng nghề truyền thống… lên quy mô đường cấp 6 miền núi; nâng cấp 300 km đường giao thông lên đường cấp A - giao thông nông thôn.

Năm 2024, tỉnh Lào Cai dành nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn. (Ảnh minh họa)

Đồng thời, xây dựng, phát triển các tuyến đường giao thông nông thôn theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại các xã; trong đó, ưu tiên 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh và 16 xã biên giới; khuyến khích phong trào nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Phấn đấu hết năm 2024, toàn tỉnh có 100 xã đạt tiêu chí giao thông theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới; 23 xã đạt tiêu chí giao thông theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Mai Huệ


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết