Lào Cai giải ngân vốn đầu tư công thuộc top đầu cả nước

11:51 03-01-2021 | :418

Laocaitv.vn - Hoạt động đầu tư, xây dựng của Lào Cai trong năm 2020 gặp nhiều khó khăn. Với những giải pháp đột phá trong quản lý, nhằm bù đắp tăng trưởng cho các ngành dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, kết quả giải ngân của tỉnh thuộc top đầu cả nước.  

Lào Cai có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thuộc top đầu cả nước.

Tổng vốn đầu tư của Lào Cai được giao trong năm 2020, bao gồm cả vốn kéo dài năm 2018 và 2019 chuyển sang là gần 5.500 tỷ đồng. Với chính sách quyết liệt trong việc giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, kết thúc năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 94%, thuộc top đầu cả nước.

Theo lãnh đạo tỉnh Lào Cai, mục tiêu của tỉnh là lấy đầu tư công dẫn dắt các nguồn lực đầu tư, phát triển xã hội. Theo tính toán, 1 đồng ngân sách bỏ ra sẽ thu hút được từ 7 đến 8 đồng đầu tư tư nhân. Chú trọng đầu tư vào hạ tầng, nhất là lĩnh vực giao thông sẽ là giải pháp khôi phục kinh tế để tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ của Lào Cai trong năm 2021 và cả giai đoạn tới.

Thanh Sơn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết