Ra mắt Trang thông tin điện tử Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố

14:40 18-05-2024 | :136

Laocaitv.vn - Trang thông tin điện tử Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố Lào Cai đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là phần việc hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Lào Cai (30/11/2004 – 30/11/2024).

Ra mắt Trang thông tin điện tử Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố Lào Cai.

Trang thông tin điện tử Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố Lào Cai là một trang thành viên của Cổng thông tin điện tử thành phố, có địa chỉ truy cập https://tplaocai.laocai.gov.vn/chuyen-trang-dang-doan gồm 10 chuyên mục thành phần như: hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thư viện ảnh và các tư liệu; thông tin hoạt động của Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể...

Trang thông tin điện tử Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố đi vào hoạt động sẽ là nơi cập nhật thông tin, lưu trữ các tư liệu quý có tính giáo dục truyền thống để sử dụng lâu dài.

Kim Ngân


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết