Sa Pa: Nhiều giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân

15:32 12-08-2019 | :51

Laocaitv.vn - Tính đến hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của các xã trên địa bàn huyện Sa Pa đã đạt 19,26 triệu đồng/người/năm (tăng 10 triệu đồng/người/năm so với năm 2015). Để đạt được kết quả này, thời gian qua, huyện Sa Pa đã thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhằm khai thác tốt các lợi thế của địa phương, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, UBND huyện Sa Pa chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận trong cả hệ thống chính trị nhằm thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất từ sản xuất nhỏ lẻ, truyền thống sang phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước gắn sản xuất với bảo quản, chế biến, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy, giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng trên một ha đất sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tăng từ trên 70 triệu đồng/ha năm 2015 và đến năm 2018 là 88 triệu đồng/ha.

Đặc biệt, huyện Sa Pa cũng chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân bằng việc triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ phân bón, giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện địa phương; hỗ trợ tham quan, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân; hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển kinh tế. Từ năm 2011 đến nay trên địa bàn huyện đã được đầu tư hỗ trợ 150 mô hình, dự án nông nghiệp, ngoài ra còn thực hiện triển khai mô hình, dự án cho vay vốn có hỗ trợ lãi suất, các chương trình dự án 135... Các mô hình, dự án đã thu hút đông đảo lực lượng lao động tham gia, nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo cho các hộ dân./.

Thu Hường – Minh Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết