Quan tâm phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn huyện Bảo Thắng

16:59 21-05-2018 | :82

Laocaitv.vn - Chương trình hành động số 24 của Huyện ủy Bảo Thắng nhằm thực hiện Đề án số 11 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV về “Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020” đang được huyện ưu tiên thực hiện.

 

 

 

Chương trình tập trung vào các nội dung chính như: Đổi mới một số công nghệ tiên tiến nâng cao chất lượng và giá trị của sản phẩm, nhất là sản phẩm xuất khẩu, góp phần tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp, bình quân giá trị sản xuất công nghiệp của Bảo Thắng tăng 24,3%/năm. Đặc biệt, huyện Bảo Thắng chú trọng phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi; chủ động phối hợp với ngành chức năng, các xã, thị trấn có sản phẩm quả chủ lực đăng ký xây dựng nhãn hiệu tập thể. Đến nay, đã được chứng nhận 2 nhãn hiệu tập thể là Bưởi Múc Bảo Thắng và Quả Bảo Thắng (cho sản phẩm quả Na, Nhãn, Chanh). Về công tác đo lường, hiện các tổ chức cá nhân trên địa bàn đang sử dụng tổng số gần 23.000 phương tiện đo lường. Qua công tác kiểm tra, đã tuyên truyền các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa cho các cơ sở được kiểm tra. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh chỉ kinh doanh các hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được gắn dấu hợp quy, có nhãn có đủ nội dung theo quy định, đảm bảo chất lượng, số lượng./.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết