Bắc Hà khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế kinh tế rừng

22:54 29-11-2020 | :175

Laocaitv.vn - Được xem là tài nguyên quý giá, trong đó có những khu rừng già, rừng nguyên sinh quý hiếm của tỉnh, những năm gần đây, trên địa bàn huyện Bắc Hà, việc trồng rừng đã trở thành phong trào phát triển mạnh, bước đầu đã mang lại nguồn lợi kinh tế, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Những năm qua, nhiều hộ gia đình ở huyện Bắc Hà đã có thu nhập cao từ trồng rừng.

Bắc Hà có tổng diện tích rừng tự nhiên trên 68.000 ha, trong đó diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp hơn 34.000 ha. Việc sản xuất lâm nghiệp được xác định phát triển theo hướng giảm khai thác, tăng cường quản lý bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng kinh tế. Đến nay, tỷ lệ che phủ rừng đạt 41%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Để có kết quả trên, hằng năm, huyện đã quyết liệt chỉ đạo, tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân đưa đất chưa sử dụng vào trồng rừng, chuyển đất đồi kém hiệu quả sang trồng rừng kinh tế… Qua đó, nhận thức của người dân về trồng rừng kinh tế được nâng lên.

Để Nhân dân phát triển kinh tế đồi rừng theo định hướng, công tác tuyên truyền được cấp ủy, chính quyền các xã tập trung thực hiện. Các hộ gia đình khó khăn được tiếp cận với nhiều nguồn vốn ưu đãi để đầu tư trồng rừng kinh tế. Chính vì vậy, trong những năm qua nhiều hộ gia đình đã có thu nhập cao từ trồng rừng. Chỉ tính riêng trong năm 2019, toàn huyện đã thực hiện trồng mới rừng tập trung được 454 ha/250 ha, đạt 181% kế hoạch. Để tiếp tục phát huy lợi thế trong phát triển rừng kinh tế, các địa phương trong huyện, nhất là các xã trọng điểm, xác định tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tận dụng đất đai phát triển trồng rừng kinh tế có hiệu quả…

Công tác tuyên truyền về bảo vệ và phát triển rừng được cấp ủy, chính quyền các xã tập trung thực hiện.

Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục xác định: Phát triển nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm. Trong đó, mục tiêu tỷ lệ che phủ rừng được xác định ở mức cao, đồng thời, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tập trung phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; thường xuyên rà soát công tác giao đất, giao rừng cho Nhân dân sản xuất.

Với chủ trương sát tình hình thực tế, cùng sự năng động sáng tạo của người dân, thời gian tới, Bắc Hà tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế rừng nói riêng và các tiềm năng, lợi thế trên các lĩnh vực khác, quyết tâm xây dựng Bắc Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh, phấn đấu trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai vào năm 2025.

Ngọc Thủy


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết