Chính sách mới đối với xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên

14:57 11-07-2019 | :264

Laocaitv.vn - Kỳ họp thứ X, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV đã thông qua Tờ trình số 122 của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh Lào Cai ban hành Nghị quyết về việc trích một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế, xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên, trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025.

Theo đó, đối tượng được hưởng chính sách bao gồm các hộ gia đình có hộ khẩu thường trú trên địa bàn các xã; các tổ chức kinh tế và cơ sở sản xuất, kinh doanh; các cơ quan, tổ chức có liên quan. Hằng năm, ngân sách tỉnh cân đối ít nhất 1 tỷ đồng/xã/năm, riêng năm 2019 cân đối 500 triệu đồng/xã, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay. Tùy theo tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương, hằng năm HĐND cấp huyện quyết định ủy thác từ nguồn ngân sách cấp huyện qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay, các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Mức cho vay và lãi suất vay đối với từng đối tượng theo mức của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam công bố từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ, thời hạn cho vay vốn tối đa 60 tháng (5 năm).

Đây là tín hiệu vui cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên có thêm nguồn lực, giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững trong tương lai.

Đức Tính


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết