Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

14:11 17-01-2022 | :197

Laocaitv.vn - Nghị quyết số 33/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đã bổ sung một số nội dung chính sách phù hợp với chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh.

Cụ thể, bổ sung Điều 16a về hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Đối với các hợp tác xã, tổ hợp tác đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng chủ lực: Chè, dược liệu được hỗ trợ một lần 30% tổng mức đầu tư hệ thống thiết bị tưới. Mức hỗ trợ theo thực tế nhưng tối đa không quá 02 tỷ đồng/dự án.

Các hợp tác xã, tổ hợp tác đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước được hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có quy mô tối thiểu 50 ha.

- Có hợp đồng liên kết với hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất.

- Hệ thống tưới thi công hoàn thành và được cơ quan chuyên môn cấp huyện nghiệm thu.

Cơ chế hỗ trợ cho tưới tiên tiến, tiết kiệm nước là “Hỗ trợ sau đầu tư”.

Thu Hiền - Đức Hoàng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết