Nông dân Bảo Thắng thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

09:25 05-06-2020 | :72

Laocaitv.vn - Những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được Hội Nông dân các cấp huyện Bảo Thắng triển khai rộng khắp với nhiều hình thức, nội dung phong phú, qua đó tạo không khí thi đua phát triển kinh tế, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân từng bước được nâng lên.

Mô hình trồng thanh long mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân Bảo Thắng.

Huyện Bảo Thắng có trên 17.500 hội viên nông dân hiện sinh hoạt tại 223 chi hội cơ sở. Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã được huyện Bảo Thắng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong 5 năm qua, Hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho trên 32.000 lượt hộ nông dân; tổ chức cho hội viên nông dân đi tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong và ngoài tỉnh và nhiều hoạt động hỗ trợ khác để người dân có thể tiếp cận được vốn, kiến thức, việc làm. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho nông dân đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, tăng nguồn thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác.

Thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn cho hội viên nông dân.

Nhờ chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ, nâng cao hệ số sử dụng đất mà giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác năm 2019 đạt trên 80 triệu đồng. Từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hoá như lúa, rau chuyên canh, hoa ứng dụng công nghệ cao, vùng dứa, chuối, chè... Huyện đã xây dựng được 15 sản phẩm OCOP.

Trong thời gian tới, với tinh thần cần cù, sáng tạo của hội viên nông dân, sự nỗ lực cố gắng của các cấp hội, cán bộ, hội viên nông dân huyện Bảo Thắng phấn đấu khắc phục khó khăn, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục đưa phong trào ngày càng phát triển.

Duy Trinh - Duy Phong


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết