Trên 13.000 ha rừng phòng hộ ở Bảo Yên sẽ phát triển bền vững

19:58 10-09-2019 | :83

Laocaitv.vn - Bảo Yên sẽ phát triển bền vững trên 13.000 ha rừng phòng hộ, đây là mục tiêu Đề án Bảo vệ và phát triển bền vững rừng phòng hộ huyện Bảo Yên, giai đoạn 2017 – 2020. Trong đó, thực hiện giao khoán ổn định hơn 9.000 ha cho cộng đồng dân cư; đào tạo nhân lực cho ngành nông, lâm nghiệp và nâng cao giá trị, chất lượng rừng phòng hộ.

Để thực hiện đề án, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Yên đã tiến hành điều tra thực địa, đánh giá hiện trạng, trữ lượng rừng phòng hộ, rà soát lại diện tích đất trống rừng phòng hộ, tiến hành phân định ranh giới, giao khoán trên thực địa 9.317 ha rừng. Đơn vị cũng tiến hành giao đất trống để trồng mới rừng phòng hộ với các loại cây bản địa như: Ràng vàng, phay, trẩu, xoan nhừ, kháo, trám đen, dổi quả ghép, gáo hoa trắng..., sẽ được trồng trên diện tích đất trồng rừng phòng hộ. Một số loại cây lâm sản ngoài gỗ như: Khôi tía, sâm cau, lá dong, hà thủ ô đỏ, củ mài..., sẽ được đưa vào trồng xen dưới tán rừng, đây là những loại cây có giá trị kinh tế và không ảnh hưởng tới sinh trưởng, phát triển tự nhiên của rừng.

Huyện sẽ phối hợp, liên kết với các đơn vị để mở các lớp đào tạo nghề nông, lâm nghiệp cho khoảng 350 – 500 lao động tại các xã, thị trấn có phong trào trồng rừng phát triển mạnh.

Hiệu quả mà đề án đặt ra sẽ góp phần làm tăng giá trị ngành nông, lâm nghiệp, đem lại nguồn thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/ha/năm, tạo việc làm ổn định cho khoảng 500 lao động nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ, đồng thời, tăng độ che phủ rừng, góp phần ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, mang lại lợi ích cho cộng đồng./.

 Ngọc Hà - Nông Quý


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết