Lào Cai chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng

Kinh tế - Môi trường 14:04 21-02-2020
Laocaitv.vn - Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khó..

Lào Cai ổn định diện tích, tập trung nâng cao sản lượng thủy sản

Kinh tế - Môi trường 10:20 21-02-2020
Laocaitv.vn - Theo số liệu thống kê từ năm 2018 trở về trước, Lào C..

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững

Kinh tế - Môi trường 06:26 21-02-2020
Laocaitv.vn - Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong đó trọng tâ..