6 trường hợp vi phạm không bị xử phạt hành chính

14:42 19-02-2024 | :343

Laocaitv.vn - Theo quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, không xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 trường hợp sau đây:

1. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết

- Tình thế cấp thiết là tình thế của cá nhân, tổ chức vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

2. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng

- Phòng vệ chính đáng là hành vi của cá nhân vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích nói trên.

3. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ

- Sự kiện bất ngờ là sự kiện mà cá nhân, tổ chức không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi nguy hại cho xã hội do mình gây ra.

4. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng

- Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

5. Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính

- Người không có năng lực trách nhiệm hành chính là người thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

6. Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính.

Thu Thảo (biên soạn)

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết