Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý trường học trên địa bàn tỉnh

16:42 11-03-2018 | :898

Laocaitv.vn - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản về việc thực hiện điều kiện, tiêu chuẩn chuẩn chức danh cán bộ quản lý trường học trên địa bàn tỉnh.

 

Theo quy định tại Quyết định số 70 năm 2013 của UBND tỉnh và Quyết định số 58 năm 2015 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sông một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 70, Hiệu trưởng các trường học thuộc huyện, thành phố, Phó Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo yêu cầu phải có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên; Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở GD-ĐT yêu cầu phải có trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Về trình độ chuyên môn, tất cả các chức danh trên đều yêu cầu trình độ Đại học trở lên. Căn cứ tình hình thực tế, đề xuất của Sở Nội vụ, Sở GD-ĐT, UBND các huyện, thành phố và ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; trong khi chờ sửa đổi Quyết định số 70 năm 2013, UBND tỉnh thống nhất thực hiện tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn đối với các chức danh cán bộ quản lý trường học trên địa bàn tỉnh như sau:

Về trình độ lý luận chính trị, đối với chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở GD_ĐT: Yêu cầu phải có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên trước khi bổ nhiệm; đối với chức danh Hiệu trưởng các trường thuộc các huyện, thành phố: không bắt buộc phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị trước khi bổ nhiệm nhưng trong thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày bổ nhiệm phải hoàn thành trình độ Trung cấp lý luận chính trị. Về trình độ chuyên môn, đối với Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học: Yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên; đối với Hiệu trưởng Trường THCS: yêu cầu tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên.

Tiến Văn

 


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết