Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

15:41 12-04-2024 | :402

Laocaitv.vn - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, như sau:

Ngày thi: Từ ngày 26/6/2024 đến ngày 29/6/2024. Cụ thể:

- Ngày 26/6/2024: Làm thủ tục dự thi;

- Ngày 27, 28/6/2024: Tổ chức coi thi;

- Ngày 29/6/2024: Dự phòng.

Lịch thi: Thi theo lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Công văn số 1277/BGDĐT-QLCL ngày 22/3/2024.

Hội đồng thi và các Điểm thi:

- Toàn tỉnh thành lập 1 Hội đồng thi do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng. Tổ chức 26 Điểm thi đặt tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để triển khai công tác coi thi.

Nơi đăng ký dự thi:

- Thí sinh là học sinh đang học lớp 12 đăng ký dự thi trực tuyến theo tài khoản được cấp trên Hệ thống phần mềm quản lý thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT trực tiếp tại nơi đang học lớp 12.

- Thí sinh tự do đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có) trực tiếp tại các trường THPT số 1 các huyện, thị xã; Trường THPT Chuyên và các trường THPT số 1, số 2, số 3 thành phố Lào Cai.

Địa điểm dự thi:

- Đối với thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do (chưa có Bằng tốt nghiệp THPT): Dự thi tại các điểm thi thuộc huyện, thị xã, thành phố theo địa bàn thường trú. 

- Đối với thí sinh tự do (đã có Bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp) thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh, dự thi tại 1 trong 5 điểm thi gồm: Trường THPT Chuyên, Trường THPT DTNT tỉnh và các trường THPT: số 1, số 2, số 3 thành phố Lào Cai.

Đặng Trung


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết