Bảo tồn động vật hoang dã

Ngày xuất bản: 08-10-2023

Lượt xem: 951

Laocaitv.vn - Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên hiện đang chăm sóc cho hơn 100 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, tạo một môi trường sống thứ hai cho hệ sinh thái động thực vật.