Dân vũ người Dao họ Văn Bàn

Ngày xuất bản: 28-06-2021

Lượt xem: 2972

Dân vũ của người Dao họ xã Tân An, huyện Văn Bàn sinh ra và tồn tại trong đời sống văn hoá, tín ngưỡng của đồng bào từ bao đời nay. Những tổ hợp động tác múa hết sức đa dạng như: Múa gà, múa mặt nạ, múa khăn, múa đồng, múa trống... đều được thực hiện trong các nghi lễ cấp sắc, cúng làng và các nghi lễ tín ngưỡng khác.