Hoa đào Thái Vô

Ngày xuất bản: 13-01-2022

Lượt xem: 516

Bảo Thắng được biết đến là địa phương trồng đào hàng hóa lớn nhất của tỉnh. Những gốc đào ở thôn Thái Vô đã được nhiều nơi biết đến và đây cũng là cây trồng mang lại nguồn thu lớn cho người nông dân địa phương.