Lễ hội Đền Thượng

Ngày xuất bản: 06-02-2023

Lượt xem: 504

Cứ vào dịp rằm tháng Giêng, Lễ hội Đền Thượng lại được tổ chức tưởng nhớ Đức Thánh Trần, người đã có công ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông. Với những giá trị văn hóa, lịch sử, Lễ hội Đền Thượng được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2016. Năm nay lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, trở thành điểm du lịch tâm linh đầu xuân thu hút đông đảo du khách thập phương.