Vui ngày hội Đại đoàn kết

Ngày xuất bản: 18-11-2022

Lượt xem: 497

Laocaitv.vn - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong đời sống Nhân dân, không chỉ đem lại không khí vui tươi, thắt chặt tình làng nghĩa xóm mà còn là dịp để mọi người tham các trò chơi dân gian, duy trì và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc ta.