Khảo sát lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

20:33 14-05-2024 | :258

 

Laocaitv.vn – Ngày 14/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị khảo sát, lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Tham dự có các ông, bà thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan. Ông Sùng A Lềnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Luật Di sản văn hóa được ban hành năm 2001, đây là cơ sở pháp lý để bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa; nâng cao trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm thi hành, Luật đã bộc lộ một số bất cập, vướng mắc, cần phải được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn hiện nay.

 

Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, có 10 ý kiến góp ý liên quan đến các điều, khoản của Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Trong đó, có một số ý kiến cụ thể như: Đối với Điều 28, đề nghị xem xét bổ sung quy định về khoảng cách tối thiểu của các công trình xây dựng có khả năng ảnh hưởng tới di tích để làm cơ sở thẩm định, đánh giá tác động của các công trình xây dựng, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương; Điều 30, đề nghị bổ sung thẩm quyền chấp nhận việc đưa thêm, di dời, thay đổi hiện vật đối với di tích nằm trong danh mục kiểm kê; Điều 22, đề nghị xem xét, quy định xem xét lại việc kiểm kê thường xuyên hằng năm, nên quy định 3 - 5 năm/lần là phù hợp với các địa phương. 

Ngoài ra, các đại biểu cũng cho rằng, với các Điều 25, 26, 27, 28, 29... mặc dù đã nêu về việc quản lý, bảo vệ khu vực I và II của di tích. Tuy nhiên, thực tế có nhiều di tích nằm giáp ranh giữa các tỉnh, nên đề nghị bổ sung nội dung quản lý đối với những di tích này. Dự thảo cần điều chỉnh một số nội dung nhằm đảm bảo tính logic và khoa học, tránh chồng lấn quy định giữa các luật.

 

Ông Sùng A Lềnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Sùng A Lềnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu. Những nội dung góp ý tại hội nghị sẽ được Đoàn nghiên cứu, tiếp thu, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 tới đây.

Vinh Quang - Trần Tuấn

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết