Sa Pa điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ ruộng bậc thang

14:41 28-09-2019 | :334

Laocaitv.vn - UBND huyện Sa Pa vừa tổ chức công bố bản đồ điều chỉnh khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Sa Pa tại các xã Lao Chải, Tả Van, Hầu Thào.

Quang cảnh lễ công bố.

Theo văn bản số 1573 ngày 24/4/2019 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận điều chỉnh khu vực bảo vệ danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Sa Pa, tổng diện tích khu vực khoanh vùng bảo vệ ruộng bậc thang I và II trước khi điều chỉnh là 749,58 ha; diện tích sau khi điều chỉnh sẽ còn 729,99 ha.

Việc công bố bản đồ nhằm bảo tồn di tích danh thắng ruộng bậc thang Sa Pa, bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, góp phần khai thác, phát huy những thế mạnh, kinh nghiệm truyền thống trong canh tác nông nghiệp cho mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương nhưng không làm tổn hại đến yếu tố cấu thành di sản văn hóa.

Minh Hải


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết