Xây dựng nông thôn mới gắn liền với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

10:54 06-03-2018 | :649

Laocaitv.vn - Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đặt ra nhiều tiêu chí cần hoàn thiện, hướng tới mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Như vậy, một trong những yêu cầu rất cơ bản của xây dựng nông thôn mới là phải giữ gìn và phát huy được bản sắc văn hoá làng, xã. Đối với các địa phương của Lào Cai, với đặc thù địa bàn có đông đồng bào các dân tộc cùng sinh sống, yêu cầu này càng trở nên quan trọng.

Chi tiết mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau:

Thu Hường – Minh Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết