Đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa

21:42 22-05-2022 | :90

Laocaitv.vn - Nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh Lào Cai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 xác định lấy 6 loại cây trồng, vật nuôi chủ lực để phát triển thành các vùng sản xuất hàng hóa lớn, đẩy mạnh mô hình tăng trưởng và chuyển tư duy từ phát triển nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Các địa phương trong tỉnh đang tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

6 loại cây trồng, vật nuôi chủ lực là cây chè, cây quế, cây chuối, cây dứa, cây dược liệu và con lợn. Đối với cây quế, hiện toàn tỉnh đã có gần 47.000 ha, mỗi năm đem lại doanh thu khoảng 600 tỷ đồng. Cùng với phấn đấu trồng thêm 3.000 ha, năm nay, các địa phương tập trung tổ chức lại quy mô các vùng sản xuất, tìm kiếm và mời gọi các doanh nghiệp vào đầu tư chế biến, hình thành chuỗi liên kết để mở rộng vùng sản xuất.

Ông Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Yên cho biết: "Huyện Bảo Yên có 5/7 nhóm sản phẩm chủ lực trong Nghị quyết 10 của tỉnh. Hiện tại, chúng tôi đang triển khai ở tất cả các bước; ở góc độ quy hoạch, chúng tôi giới thiệu và quy hoạch các vùng sản xuất tập trung".

Tỉnh Lào Cai hiện có gần 47.000 ha quế, mỗi năm đem lại doanh thu khoảng 600 tỷ đồng.

Lĩnh vực chăn nuôi được định hướng phát triển theo lợi thế của từng vùng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Theo đó, khuyến khích các mô hình trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn, đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Mục tiêu đến hết năm 2022, tổng đàn lợn đạt 455.000 con, tăng 61.200 con. 

Ông Ngô Minh Quế, Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng cho biết: "UBND huyện đã đề ra mục tiêu cho từng năm như khuyến khích chuyển đổi mạnh chăn nuôi theo hướng trang trại công nghiệp, công nghệ cao tập trung đảm bảo an toàn sinh học, vệ sinh môi trường. Thứ hai là quy hoạch phát triển các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm theo quy trình VietGAP".

Thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa, tỉnh đang chủ động hình thành hệ sinh thái kinh tế nông thôn, làm nền tảng để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp để tạo ra những vùng sản xuất lớn.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: "Phải chuyển đổi được các diện tích sử dụng đất kém hiệu quả sang trồng các cây nông nghiệp chủ yếu đạt hiệu quả kinh tế cao. Thay đổi hình thức tổ chức sản xuất, lấy doanh nghiệp, hợp tác xã là nòng cốt tạo ra các vùng sản phẩm đủ lớn, đủ mạnh".

Với khẩu hiệu “đi sau, về trước”, nông nghiệp Lào Cai phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất toàn ngành đạt 12.000 tỷ đồng, tạo thêm việc làm cho 16.000 lao động; khai thác tiềm năng, lợi thế, tri thức bản địa để phát triển sản phẩm đặc hữu, tạo bước chuyển quan trọng về chất trong sản xuất kinh tế nông nghiệp.

  An Hồng - Quang Thuận


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết