Tuổi già vui khỏe có ích

Ngày xuất bản: 07-08-2022

Lượt xem: 324

Thực hiện phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”, thời gian qua người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tích cực tham gia các phong trào, sống vui, sống khỏe, sống có ích, là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo.