Lào Cai công bố mức độ dịch Covid-19

18:01 16-10-2021 | :276

Laocaitv.vn - Theo công bố của Ủy ban nhân dân tỉnh trong văn bản số 3696 ngày 16/10/2021, mức độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện nay là cấp độ 1.

Theo Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định phân loại cấp độ dịch theo 4 cấp: Cấp 1 - nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; cấp 2 - nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; cấp 3 - nguy cơ cao tương ứng với màu cam; cấp 4 - nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ. Như vậy, mức độ dịch của Lào Cai đang ở nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với mầu xanh.

Trên cơ sở công bố mức độ dịch, các cơ quan chức năng liên quan sẽ tham mưu cho UBND tỉnh sớm ban hành các biện pháp theo đúng cấp độ dịch, đồng thời chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn.

Thu Hường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết