Lào Cai: Ưu tiên bố trí nguồn lực, xóa phòng học tạm tại địa bàn khó khăn

09:35 13-08-2020 | :63

Laocaitv.vn - Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, xóa phòng học tạm cho các cơ sở giáo dục tại địa bàn khó khăn là một trong những ưu tiên đang được tỉnh Lào Cai chỉ đạo triển khai trước thềm năm học mới 2020-2021.

Ưu tiên bố trí nguồn lực, triển khai xóa phòng học tạm tại địa bàn khó khăn.

Trong đó, tỉnh chỉ đạo ngành Giáo dục phối hợp với các đơn vị, địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực, triển khai xóa phòng học tạm tại địa bàn khó khăn theo kế hoạch đã được phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng một số hạng mục cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại một số huyện và Trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai. Trong tổ chức thực hiện, chú trọng xã hội hóa, tranh thủ nguồn lực ủng hộ của các cá nhân, tổ chức nhằm bổ sung cơ sở vật chất trường lớp học, đặc biệt, ưu tiên trường học thuộc địa bàn khó khăn nhằm thúc đẩy cơ hội tiếp cận và nâng cao chất lượng giáo dục.

Trước đó, theo rà soát, toàn tỉnh còn 598 phòng học tạm. UBND tỉnh đã có kế hoạch bố trí nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư. Cụ thể, ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng 544 phòng, nguồn lực khác đầu tư xây dựng 54 phòng học. Về lộ trình, riêng ngân sách tỉnh giai đoạn 2019-2020 đầu tư 336 phòng, giai đoạn 2021-2025 đầu tư 272 phòng. Đến nay, đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 56 phòng, đang thi công 172 phòng; các phòng còn lại đang lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, đảm bảo cho lộ trình xóa phòng học tạm từ nay đến năm 2025./.

Lê Liên - Trần Tuấn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết