Đảm bảo kế hoạch trồng rừng năm 2018

06:19 07-11-2018 | :114

Laocaitv.vn - Kế hoạch trồng rừng đang được tỉnh, ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện.

Trong tháng 10, toàn tỉnh trồng được gần 850ha, đưa quy mô trồng rừng mới 10 tháng năm 2018 đạt trên 5.350ha, bằng gần 90% kế hoạch. Trong đó, rừng phòng hộ, đặc dụng thực hiện được 113ha, rừng sản xuất gần 3.800ha, trồng lại rừng trên 1.180ha và dân tự trồng gần 270 ha.

Theo kế hoạch, tiến độ trồng rừng sẽ được đẩy nhanh trong 2 tháng cuối năm, trọng tâm là tháng 11, đảm bảo kế hoạch đề ra. Được biết, các đơn vị, địa phương đã chuẩn bị được trên 55 triệu cây giống, đã cấp chứng chỉ đủ tiêu chuẩn xuất vườn cho các loại cây chính như: Keo, quế, mỡ... đảm bảo đủ giống phục vụ cho kế hoạch trồng mới rừng năm 2018./.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết