Phấn đấu chất lượng giáo dục toàn diện của TP Lào Cai đứng trong tốp đầu của cả nước

15:07 13-03-2018 | :166

Laocaitv.vn - "Phấn đấu đến năm 2025, chất lượng giáo dục toàn diện của thành phố đứng trong tốp đầu của cả nước; chất lượng dạy - học ngoại ngữ ngang bằng với các tỉnh, thành phố vùng phát triển; giáo dục thành phố có vai trò đầu tầu thúc đẩy đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai”, đây là một trong các mục tiêu chung được đề ra trong Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo thành phố Lào Cai đến năm 2015.

Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục thông qua xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, từng bước hiện đại hóa học tập; xây dựng trường chất lượng cao và trường đạt chuẩn quốc tế. Chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn thành phố đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu bộ môn và nâng cao chất lượng; xây dựng một bộ phận giáo viên tiên tiến đi đầu trong đổi mới; chủ động, tích cực mở rộng hội nhập và hợp tác quốc tế. Quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục, mở rộng diện tích đất, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đảm bảo chuẩn hóa, kiên cố hóa và hiện đại hóa; thực hiện các chính sách phát triển giáo dục và xã hội hóa. Đào tạo nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, thành phố.

Để thực hiện các mục tiêu chung trên, UBND tỉnh đề ra các nhóm giải pháp: chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về chủ trương phát triển giáo dục thành phố; đổi mới công tác quản lý và vai trò tham mưu của ngành giáo dục; phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; hợp tác và hội nhập quốc tế; xây dựng cơ chế chính sách, đề án, dự án.

Tiến Văn

 


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết