Quan tâm giảm nghèo, giải quyết việc làm của huyện Bát Xát

09:30 13-02-2018 | :114

Laocaitv.vn - Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Bát Xát giảm 7,15%, vượt gần 20% kế hoạch. Hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn trên trên 28%; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của huyện đạt 42%.

Công tác giảm nghèo đi đôi với đào tạo nghề, giải quyết việc làm được huyện Bát Xát chỉ đạo triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Trong đó, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền tập trung nhiều giải pháp giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình thông qua vay vốn, tạo việc làm, hỗ trợ giống cây, con giống... gắn với thực hiện các Đề án số 01, 02 và 07 của Ban chấp Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững huyện Bát Xát. Kết quả năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của Bát Xát giảm 7,15%, vượt gần 20% kế hoạch. Hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn trên trên 28%; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của huyện đạt 42%. Với phương châm gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, huyện phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm, Sở Lao động TB&XH, các đơn vị trên địa bàn tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại 23 xã, thị trấn. Qua đó, tư vấn cho lao động nông thôn có định hướng đúng trong việc lựa chọn nghề phù hợp với điều khả năng, điều kiện  kinh tế và nhu cầu của thị trường.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết