Bát Xát đón trên 5 vạn du khách

15:04 24-06-2022 | :90

Laocaitv.vn - 6 tháng đầu năm 2022, Bát Xát đón hơn 50.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu từ lĩnh vực này đạt 59 tỷ đồng.

Bát Xát đón trên 5 vạn du khách.

Bát Xát có 49 cơ sở lưu trú, 6 điểm du lịch được công nhận. Hiện địa phương đang xây dựng các điểm du lịch, mới gồm: Điểm du lịch đỉnh Lảo Thẩn, đỉnh Ky Quan San, đỉnh Nhìu Cồ San, đỉnh Putaleng, điểm Thác Tiên, điểm du lịch thôn Nhìu Cồ San xã Sàng Ma Sáo và điểm du lịch thôn Ngải Trồ xã Dền Sáng. 

Với mục tiêu hết năm 2022 đón 85.000 lượt khách, hướng tới đón 1,2 triệu lượt khách vào năm 2025, doanh thu du lịch đạt 1.980 tỷ đồng, Bát Xát sẽ tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng giao thông; hỗ trợ người dân địa phương phát triển các mô hình du lịch cộng đồng gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá và xúc tiến du lịch; đào tạo, thu hút, phát triển nguồn nhân lực và tạo môi trường an toàn, thân thiện.

 Thu Hường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết