Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020

15:17 13-12-2019 | :637

Laocaitv.vn - Sáng ngày 13/12, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019; bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai. Đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Vân Anh)

Năm 2019 là năm thứ 03 triển khai thực hiện Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2017 - 2021. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tổ chức được trên 66.000 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho 2,5 triệu lượt người là cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tham gia. Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đã được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú phù hợp với từng đối tượng và địa bàn. Nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, qua đó đã từng bước nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

Năm 2020, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã đề ra 09 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Trong đó, chú trọng đến việc triển khai, phổ biết pháp luật theo đợt và theo chuyên đề, tập trung vào các văn bản pháp luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2019 và năm 2020; các nghị quyết, quyết định do HĐND, UBND ban hành; xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020...

Đồng chí Lê Ngọc Hưng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vân Anh)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019. Đồng thời, yêu cầu: Trong năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức tuyên truyền phù hợp với tính chất từng ngành, từng địa phương. Lựa chọn những người làm công tác tuyên truyền nắm vững kiến thức, linh hoạt, có phương pháp tuyên truyền giúp người dân dễ nhớ, dễ hiểu. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hàng pháp luật, tham gia giữ vững an ninh trật tự, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương"./.

Vân Anh - Việt Hòa


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết