Triển khai phổ biến pháp luật cấp tỉnh đợt II năm 2020

17:27 22-09-2020 | :201

Laocaitv.vn - Ngày 22/9, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt II năm 2020.

Quang cảnh hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; báo cáo viên pháp luật, thành viên, thư ký Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, huyện, thị, thành phố; đại diện các doanh nghiệp có sở hữu vốn Nhà nước trên địa bàn sẽ được nghiên cứu và tiếp thu 10 luật, 21 nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 gồm: Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Thanh niên, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia…

Hội nghị nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động về tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực thi nhiệm vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020.

Quang Ánh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết