Cơ chế giải phóng mặt bằng khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp

21:50 18-01-2022 | :192

Laocaitv.vn - Để tạo điều kiện hơn nữa cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa của tỉnh, tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Lào Cai XVI đã ban hành Nghị quyết số 33 sửa đổi, bổ sung quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, bổ sung Điều 16 b về cơ chế giải phóng mặt bằng như sau:

Thí điểm tách nội dung giải phóng mặt bằng thành dự án riêng và tổ chức thực hiện độc lập để tạo quỹ đất thu hút, kêu gọi đầu tư vào các dự án chế biến nông, lâm, thủy sản. Kinh phí giải phóng mặt bằng do ngân sách tỉnh đảm bảo.

Nhà đầu tư có đủ điều kiện thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông, lâm, thủy sản được Nhà nước cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định hiện hành.

Cùng với các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 26, các chính sách sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 33 sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong phát triển nông nghiệp.

Thu Thảo - Đức Hoàng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết