Gần 1.860 tỷ đồng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

10:01 13-06-2018 | :183

Laocaitv.vn - Năm 2018, tổng kế hoạch vốn giao đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 4.400 tỷ đồng. Tính đết hết tháng 5, giá trị giải ngân đạt gần 1.860 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch năm. Trong đó, riêng tổng kế hoạch vốn giao theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là trên 3.170 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt trên 1.120 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch.

Cụ thể, vốn cân đối Ngân sách địa phương đạt tiến độ giải ngân lớn với trên 960 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch; vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư đạt cao nhất với trên 520 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch; tiếp đến là vốn chương trình mục tiêu đạt trên 270 tỷ đồng, bằng 54% kế hoạch, còn lại các nguồn vốn khác như: Vốn vay lại nguồn vốn Chính phủ vay nước ngoài; vốn chương trình mục tiêu quốc gia; vốn nước ngoài (ODA); vốn Trái phiếu Chính phủ... tiến độ giải ngân còn rất thấp so với kế hoạch.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là giá trị giải ngân theo kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; đôn đốc tiến độ triển khai các dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp của tỉnh; các dự án đầu tư lớn, dự án sản xuất công nghiệp, thủy điện theo thời hạn thanh toán, không để tồn đọng vốn.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết