Hiệu quả từ mô hình Tổ phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải nhựa

14:38 25-02-2021 | :65

Laocaitv.vn - Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng mô hình Tổ phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải nhựa tại Tổ phụ nữ số 11 phường Pom Hán, thành phố Lào Cai đã phát huy hiệu quả, nâng cao ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp.

Tổ 11, phường Pom Hán đã có 100% hộ gia đình thực hiện việc phân loại và xử lý rác tại nguồn.

Để thực hiện có hiệu quả mô hình Tổ phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải nhựa Tổ phụ nữ số 11 phường Pom Hán đã mua 8 cặp sọt đựng rác cho 37 hội viên phụ nữ ở trước cửa nhà. Cứ 4 gia đình hội viên được cấp 2 sọt để tự phân loại rác, gồm rác vô cơ và rác hữu cơ. Đến nay, có 100% hộ gia đình thực hiện nghiêm túc việc phân loại và xử lý rác tại nguồn. Bà Nguyễn Thị Dung, tổ 11, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai chia sẻ: "Tôi mong muốn là tất cả các tổ khác trên địa bàn thành phố cùng thực hiện như tổ của chúng tôi”.

Hoạt động của mô hình Tổ phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải nhựa có sự tham gia của các ban ngành, dưới sự giám sát của chi bộ khu dân cư. Mô hình đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự lòng đường, hè phố. Ông Nguyễn Tiến Hòa, Bí thư chi bộ khu dân cư số 11, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai cho biết: “Chúng tôi thường xuyên cùng với chi bộ đi kiểm tra xem việc thực hiện cam kết giữa các thành viên tham gia phân loại rác thải như thế nào, để kịp thời nhắc nhở và động viên Nhân dân cùng thực hiện tốt việc này”.

Cán bộ tổ dân phố và chi bộ khu dân cư kiểm tra, vận động Nhân dân thực hiện thu gom xử lý rác thải tại nguồn.

Thời gian tới, mô hình sẽ được nhân rộng góp phần xây dựng phường Pom Hán nói riêng và thành phố Lào Cai nói chung sáng, xanh, sạch, đẹp.

Kim Hoàn - Tiến Hưng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết