Lào Cai có 70/143 xã đạt tiêu chí giao thông nông thôn

16:14 13-01-2020 | :215

Laocaitv.vn - Tính đến hết năm 2019, tỉnh Lào Cai có 70/143 xã đạt tiêu chí giao thông nông thôn theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. Con số này được đánh giá là ấn tượng nhất kể từ năm 2010, thời điểm Lào Cai bắt đầu triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Giao thông nông thôn đóng vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Theo đánh giá của tỉnh: Việc phát triển hệ thống giao thông nông thôn đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp sáng tạo, trong đó, đã huy động được sự tham gia tích cực, trách nhiệm của người dân. Mỗi năm, trung bình toàn tỉnh đã mở mới, nâng cấp, rải cấp phối trên 500 km đường giao thông nông thôn. Đặc biệt là những năm gần đây, đường giao thông mở mới tập trung chủ yếu tại những địa bàn khó khăn, địa hình hiểm trở, độ dốc cao, nhiều núi đá nên chi phí cho việc mở đường cũng tăng cao, nhưng mục tiêu mở mới, bê tông hóa đường giao thông nông thôn vẫn đạt kế hoach đề ra.

Tuy nhiên, nhiều tuyến đường hoàn thành đưa vào sử dụng hiện đã bị xuống cấp do ảnh hưởng của lũ quét, lũ ống, sạt lở đất. Bên cạnh đó, việc duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường sau đầu tư tại một số địa phương cũng còn bất cập, dẫn đến một số tuyến đường đã bị hư hỏng. Việc chỉ đạo hoàn thiện đào rãnh và đắp lề đường sau khi thi công chưa được quan tâm đúng mức, do đó nhiều công trình đưa vào sử dụng hiệu quả chưa cao, tiềm ẩn mất an toàn. Đây là những tồn tại đang tiếp tục được các địa phương chỉ đạo khắc phục, đảm bảo cho kế hoạch mở mới đi đôi với nâng cấp đường giao thông đạt mục tiêu đề ra.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết