Lào Cai – Điểm sáng về phát triển công nghệ thông tin

15:24 22-02-2021 | :58

Laocaitv.vn - Xác định công nghệ thông tin là lĩnh vực sẽ đem lại bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, rút ngắn khoảng cách giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp. Chính vì vậy, giai đoạn vừa qua tỉnh đã có chiến lược đầu tư, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin một cách phù hợp. Mục tiêu cuối cùng đó chính là hướng đến người dân và doanh nghiệp.

Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng hạ tầng số được xem là một trong những lĩnh vực ưu tiên của Lào Cai.

Nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế xã hội. Ngay từ rất sớm, tỉnh đã luôn dành sự quan tâm đầu tư cho công tác này và được cụ thể bằng các đề án, nghị quyết thiết thực. Chính điều đó đã ra tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh. Từ đây đã hỗ trợ rất tốt cho hoạt động cải cách hành chính của các sở, ngành, địa phương.

Theo đánh giá, đến nay 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các phòng, ban và 49% UBND cấp xã có kết nối mạng LAN đạt tiêu chuẩn. 100% các cơ quan Nhà nước các cấp đều kết nối internet; thực hiện việc kết nối liên thông văn bản điện tử trong và ngoài tỉnh, ký số văn bản 4 cấp hành chính. Tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng toàn tỉnh đạt trên 65%. 100% thủ tục hành chính đã được cập nhật và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh…và thành quả cho những nỗ lực ấy chính là chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin của Lào Cai luôn đạt top cao của cả nước.

Trong giai đoạn tới đây, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng hạ tầng số, xã hội số, nền kinh tế số vẫn được xem là một trong những lĩnh vực ưu tiên của tỉnh. Mục tiêu rõ ràng đó chính phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; rút ngắn thời gian, chí phí và khoảng cách giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp.

Từ những thành công trong việc triển khai hạ tầng công nghệ thông tin đã góp phần đưa Lào Cai ngày càng phát triển.

Với những bước đi chính xác, hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh đã bắt đầu gặt hái được những thành tựu quan trọng. Tạo nền tảng vững chắc để góp sức thực hiện mục tiêu chiến lược được đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là: Đến năm 2025, Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng trung du, miền núi phía Bắc; năm 2030, Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước và năm 2045 là tỉnh phát triển của cả nước.

Vinh Quang – Xuân Anh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết